אבחון של אי התאמה לשונית

רכיב אנדוגני אחר הרלוונטי להיבט החקירתי הוא תגובת ה 400 א n . ( 1993 Bashore & Rapp , ) N 400 הוא תגובה המופקת בעקבות ביטויים לא צפויים או לא מתאימים מבחינה לשונית , המופיעים בסיום משפט . N 400 תואר לראשונה על ידי קוטס והיליארד , ( Kutas & Hiiiyard , 1980 ) שהשוו בין תגובות ERP למילים המשלימות משפטים בדרך בלתי צפויה , ותגובות ERP שנוצרו בתגובה למילים המשלימות את המשפט בדרך צפויה . לגבי המילים הבלתי צפויות התגלה רכיב עם פוטנציאל שלילי שעוצמתו מרבית במיקום המרכזי והקודקודי , ושהופק כ 400 אלפיות השנייה לאחר הצגת המילה האחרונה במשפט . לגבי המילים הצפויות לא נמצא הרכיב הזה . מחקר נוסף הראה , שרכיב ה 400 א נוצר במגוון תנאים שהגירוי בהם הוא בלתי צפוי או אינו מתאים להקשר מבחינה לשונית n . ( Kutas & Van Petten , 1988 ) N 400 איננו מופק על ידי גירוי בלתי צפוי שאיננו לשוני , כגון תוספת לא צפויה ברצף מוזיקלי או שינוי לא צפוי בצורות הנדסיות . (& Macar , 1987 Besson ) גם שגיאות דקדוק לא מפיקות תגובה . ( Kutas & Hiiiyard , 1983 ) לצורך אבחון מידע מסגיר באמצעות ה 400 א חשובים הממצאים של פישלר ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן