תמונת החום של הפנים

תמונת החום בחלקי הפנים מציגה שינויים בזרימת הדם בחלקי פנים שונים , בייחוד סביב העיניים . שינויים כאלה בזרימת הדם מתרחשים , למשל , כאשר אדם מסמיק . המטרה של תמונת החום היא לגלות שינויים בזרימת הדם הקשורים בתגובות של הענף הסימפאטי של מערכת העצבים האוטונומית . המדידה נעשית באמצעות מצלמה הרגישה לשינויי טמפרטורה , וכך אדם יכול להיבחן בלי שידע שהוא במבחן . הקושי העיקרי של השיטה הוא דרישות הפענוח . התוצאות עוברות ניתוח מעמיק באמצעות מחשב ועובר זמן ניכר עד שניתן לגלות משהו . חקר תמונת חום הפנים ככלי חקירה נמצא בחיתוליו . מחקר אחד בדק עשרים נבדקים — שאחדים מהם היו מעורבים בשוד מדומה ואחרים — לא . כל הנבדקים נדרשו להופיע כחפים מפשע בעת שעברו מבחן של חום הפנים . נמצא ש 83 % מהנבדקים אובחנו נכון . ( Pavlidis , Eberhardt , & Levine , 2002 ) למרות התוצאות המבטיחות יש קושי תיאורטי להסביר את השינויים בחום הפנים . ונדמיה ( Vendemia , 2003 ) סבורה שהשינויים בחום הפנים קשורים בתגובת אוריינטציה . כך , בתגובה לגירוי חדש גדל נפח הדם במצח כדי לחזק את יכולת הקליטה של הגירוי . כאשר הגירוי מזוהה כגירוי מאיים מ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן