שינויים בגודל האישון

בעתיד ייתכן שנראה שימוש בתגובת האישון , שהיא תגובה מהירה יחסית . השינויים בגודל האישון קשורים לתגובת האוריינטציה או תגובת ה"מה זה " ? שהביטוי הפיזיולוגי שלה הוא התרחבות האישונים . ( Lynn , 1966 ) שינוי זה נועד להוריד את סף הקליטה של הגירויים החזותיים . מהר מאוד מתחלפת תגובת האוריינטציה בתגובת ההסתגלות או בתגובת ההגנה . תגובת ההסתגלות נועדה להחזיר את האדם לרמת פעילות רגילה , והיא פועלת להצרת האישון . תגובת ההגנה , שמתרחשת כאשר על האדם להתמודד עם גירוי מאיים או לברוח מפניו , מתבטאת בהרחבת האישונים . מכאן שמדד זה , הרגיש מאוד להשפעות מערכת העצבים האוטונומית , יהיה יעיל באבחון פסיכופיזיולוגי של שקר או של מידע מוכמן . מדד זה עדיין איננו נמצא בשימוש באבחון שקר , אף שיש סימנים לכך שמדובר במדד יעיל לגילוי מידע שהחשוד מעוניין להסתירו . ( Lubow & Fein , 1996 ) במדידת השינויים בגודל האישון הנבדק מתבקש למקד את מבטו בנקודת אור שלפניו . אולם נבדק שאיננו מעוניין לשתף פעולה יכול להסיט מבט מנקודת האור , וכך להכשיל את הבדיקה . על מכשלה זו יש להתגבר לפני שישתמשו במדד באופן מעשי נרחב . על הפוטנציאל הטמון ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן