מה צופן לנו העתיד?

אם דעתך אינה נתונה לעתיד לבוא , לא יהיה לך עתיד ג'ון גולסוורתי מהפכת המחשב פתחה אפשרויות למדוד במדויק תגובות פיזיולוגיות מהירות הרבה יותר מאלה הנרשמות בפוליגרף המקובל . אין פלא אפוא שהמדע הפסיכופיזיולוגי החל להתמקד יותר בחקירת המדדים האלה . כך , למשל , זכו השינויים בגודל האישון לתשומת לב מחקרית , אך הממצאים עדיין לא שולבו בחקירה הפלילית . כך נעשו ניסיונות לאתר שקר באמצעות שינויים בתמונת החום ( Thermal imaging ) של הפנים ; כך הפכו את n Magnetic ) MRl ( Resonance imaging לכלי חקירה . מאמץ ניכר מושקע בחקירת הפעילות החשמלית של המוח מתוך כוונה שהממצאים יסייעו גם בחקירה הפלילית . ( Bashore & Rapp , 1993 ) שינויים מהירים בפעילות החשמלית של המוח הם הביטוי הפיזיולוגי הישיר של תהליכים פסיכולוגיים , דבר המאפשר הבנה טובה יותר של תהליכים אלה .  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן