האומנם הייתה כאן התאבדות?

כאשר אדם מת וסיבת מותו איננה ידועה מתעוררת השאלה , אם מדובר בהתאבדות , בתאונה או חלילה ברצח . נושא וה קשור לענייננו משום שלעתים יש מי שמעוניין להסתיר את סיבת המוות האמיתית ולהציג מצג שווא של התאבדות או של תאונה . דייוויד קנטר ( Canter , 1999 ) מביא את המקרה של פאולה גילפויל , שנמצאה תלויה במוסך ביתה שבועיים לפני שהייתה אמורה ללדת . ההנחה הייתה שמדובר בהתאבדות . מכתב בכתב ידה הסביר את המניעים למעשה ותמך בהשערת ההתאבדות . אולם אירועים שקרו שבועות מספר לפני האירוע עוררו מחשבות שאולי מישהו שכנע אותה לכתוב את המכתב , ואז רצח אותה . לקביעה אם אדם נרצח , התאבד או שמא יש סיבה אחרת למותו נודעת חשיבות לצורך קביעת האחריות הפלילית . במקרה של רצח קיים רוצח שיש לחפש אחריו כדי שייתן את הדין . במקרה של התאבדות , אץ מדובר באחריות פלילית . קביעת סיבת המוות חשובה גם לבעלי פוליסה הזכאים לדמי ביטוח . במקרים רבים אץ הפוליסה מכסה התאבדות , ובני משפחת הקורבן לא יזכו בכספי הביטוח אם חוקר מקרי המוות יקבע שהנפטר התאבד . לכן יש לבעלי פוליסה עניין להוכיח שלא מדובר בהתאבדות , אלא במוות טבעי או בתאונה שאיננה בשליטתו...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן