איתור שקר במכתבי התאבדות

במקרים שבהם אדם נעדר ומשאיר אחריו מכתב התאבדות יש להבחין בין שני סוגי כותבים ו בעל הכוונות האובדניות , והמתחזה למתאבד . מידע מדויק לגבי כוונתו האמיתית של הנעדר יכול לסייע בחיפוש אחריו . אם מחפשים גופה , אופן החיפוש יהיה שונה מזה שנערך במאמץ לאתר אדם חי המנסה להסתתר , אך מסיבות שונות מוצא לנחוץ ליצור רושם שבכוונתו להתאבד . אדם המתכוון להתאבד עושה זאת כשהוא במצב נפשי מיוחד . מותר לשער שמכתב ההתאבדות שלו ( אם אכן השאיר מכתב שכזה ) משקף את מצב רוחו המיוחד , ויהיו לכך סימנים בשפה שהשתמש בה . שניידמן ופרברו ( Shneidman & Farberow , 1957 ) ניסו לאפיין את תוכנם של מכתבי התאבדות אותנטיים . החוקרים השוו שלושים ושלושה צמדים של מכתבי התאבדות אמיתיים ומזויפים וחיפשו אחר משתנים שיפרידו בין שתי הקבוצות . מחקרים אחרים השתמשו באותם שלושים ושלושה צמדים ופיתחו והוסיפו על הממצאים של שניידמן ופרבורו . מתוך המחקרים עולים תשעה מאפיינים תוכניים עיקריים המבדילים בין מכתבי התאבדות אמיתיים לבין מכתבים של בני אדם שאין בכוונתם להתאבד . אלה מובאים על ידי גרגורי : ( Gregory , 1999 ) . 1 שיעור גדול יותר של שמות עצם ....  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן