גם מתים משקרים

מותו של אדם הוא ילל / ד ענ"נו של הנשאר בח"ם מאשר ענ"נו שלו תומס מאן  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן