בקרת מציאות (Reality Monitoring)

ראינו כי אף ששיטת n SVA טובה מניחוש אקראי , היא איננה מספקת פתרון מושלם להערכת אמינות של הצהרות . היא פותחה כדי לבחון עדויות של ילדים שמספרים כי נעשו בהם מעשים שהם בגדר ניצול מיני . לא ברור עד כמה היא ישימה לעדויות של מבוגרים ולחקירת נושאים שאינם בהכרח עברות מין . לבסוף , n SVA היא שיטה לבחינת אמינות , ולא שיטה לאבחון שקר . כלומר , הופעת הקריטריונים השונים בהצהרה מעידה על אמינותה , אבל היעדרם אינו בהכרח סימן לשקר . לכן דרושה שיטה חלופית שלא תהיה מוגבלת לעדויות של ילדים או לעברות של ניצול מיני , ותציג קריטריונים לשקר בצד קריטריונים של אמינות . טכניקת בקרת המציאות ( Reality Monitoring — RM ) מספקת דרישות אלה . יותר מזה , טכניקה זו , שלא כמו n , svA מבוססת טוב יותר מבחינה תיאורטית . בקרת מציאות היא גישה תיאורטית העוסקת בזיכרון ובתהליכים הקוגניטיביים המתלווים לזיכרון . לכן במצבים שבהם יש חשיבות לזיכרון ולתהליכי זיכרון אפשר להשתמש בטכניקה של בקרת מציאות . מאחר שלשקר יש קשר לתהליכי זיכרון , אפשר להשתמש בבקרת מציאות גם במצבים של שקר . בפרק 9 הראינו rw RM התחיל כניסיון לאפיין את הזיכרו...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן