ניתוח תקפותן של אמירות (SVA)

לניתוח המילולי יש חשיבות בחקירה הפלילית , בייחוד במקרים של עברות מין ( הטרדה מינית , מעשה מגונה , ניצול מיני . ( בחקירות כאלה זהו האמצעי היחיד המצוי בידי החוקר להבחין בין עדות אמינה של קורבן תמים לעדות בלתי אמינה של קורבן מניפולטיבי . החשיבות רבה במיוחד במקרים של ניצול מיני של ילדים , משום שבהיעדר עדויות אחרות ובהיעדר ראיות רפואיות או חפציות יש לסמוך על עדותו של הילד . מלכתחילה הילד מצוי בעמדה נחותה משום שמבוגרים נוטים לא להאמין לאמירות של ילדים . ( Bruck , 1995 Ceci &) נוצר אפוא צורך לפתח שיטה לאימות או להזמת העדות של הילד . שיטה כזאת פיתח הפסיכולוג הגרמני אודו אונדויטש ( Undeutsch , 1982 ) והיא מבוססת על ההנחה שתיאור מילולי של התנסות אמיתית שונה מתיאור מילולי של אירוע דמיוני . השיטה קרויה , ( Statement Validity Analysis ) SVA והיא השיטה הנפוצה ביותר לניתוח אמינותן של אמירות , בעיקר בגרמניה . עם זאת אין היא חסרה ליקויים ואלה יתוארו בהמשך . תחילתו של n SVA היא ב , 1954 בגרמניה המערבית , כשבית המשפט העליון זימן מומחים אחדים לסייע לו לקבוע את האמינות של עדויות ילדים . אונדויטש ( Undeu...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן