האם שפת השקר שונה משפת האמת? אימות באמצעות ניתוח תוכן

מרוע איש אינו יכול לתת לנר רשימה של הדברים שכל אחר רורשב ואינו א / מר / , רשימה נרספת של הרברים שכל אחר ארמר ואינו חושב ? אוליבר ונדל הולמס הדיבור הוא כלי שימושי ביותר בתקשורת בין בני אדם . באמצעותו הדובר יכול , למשל , להחליף מידע , לשכנע , להאשים , להתגונן , להביע , לשמוח וגם לשקר . כדי שבסוף השיחה ישיג הדובר את המטרה שהוא חותר אליה , הוא עושה שימוש בברכות , בתיאורים , בטענות ובהדגמות ומקפיד על בחירת המילים , נעימת הדיבור , האינטונציה הנכונה וההדגשים . יכולת זו לשלוט בשפה היא יכולת נלמדת . אדם רוכש יכולת להעביר באמצעות השפה מספר גדרל של מסרים מובחנים , והוא עושה בהם שינויים בהתאם לתגובה שהוא מקבל מבן שיחו . הדובר קשוב גם לדבריו שלו וכשנפלטת לו אמירה שהוא מצטער עליה , הוא מסוגל לעשות מיד לתיקון המעוות . לפי גישה רווחת אחת , שליטת הדובר בדבריו יוצרת תנאים שבהם השקר כמעט אינו מוסגר , וכדי לגלות שקרים ראוי להתמקד בערוצי תקשורת שקשה יותר לדובר לשלוט בהם , כמו נעימת הדיבור וההתנהגות הלא מילולית . ( Ekman , 1992 a ) לפי גישה רווחת אחרת דווקא ההתנהגות המילולית מסגירה יותר מההתנהגות הלא מילולי...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן