מבחני נייר ועיפרון לבחינת אמינותם של עובדים

ר ש דרך אחת לגלות אם אדם דובר אמת — לשאול אותר . אם יאמר , "בן" רע שהוא שקרן גרושו מרקס גנבות ממקומות עבודה הפכו למכת מדינה בארצות הברית . לפי סאקט והריס , (& Harris , 1985 Sackett ) הגיע היקף הגנבות לסדר גודל של עד ארבעים מיליארד דולר בשנה . לפי אומדן מתון יותר נגנבים מדי שנה חמישה עשר עד עשרים וחמישה מיליארד דולר ממקומות העבודה . ( Camara & Schneider , 1994 ) הולינגר וקלרק (& Clark , 1983 Hollinger ) שלחו שאלונים אנונימיים לאלפי עובדים במוסדות שונים , כגון בתי חולים , מפעלים תעשייתיים וחנויות , ושאלו אותם ישירות על היקף הגנבות ממקומות העבודה . נמצא ש 41 % -26 % > מהעובדים הודו שגנבו ממקומות העבודה , ואף שרוב הגנבות היו זניחות , אין להתעלם מהתופעה . מחקר שנערך במישיגן ( מצוטט אצל ( Visweavaran & Schmidt , 1993 Ones , הציג ליותר מ 3 , 000 מעסיקים שמונים ושש תכונות של עובדים . המעסיקים התבקשו לדרג את התכונות על פי חשיבותן . נמצא ששבע מתוך שמונה התכונות החשובות ביותר נגעו ליושר אישי . יש צורך אפוא בכלים שינבאו אם ניתן לסמוך על אדם שלא ינצל את מקום עבודתו לרעה . המבחנים הראשונים שנועדו ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן