מנתח המתח בקול: מרק II

מכשיר שקדם לממ"ן , אך זכה לתפוצה פחותה , הוא המרק . ( Mark 11 ) 11 לפי יצרני המכשיר הוא פועל על פי עיקרון פיזיולוגי זהה לזה של הממ"ן , כלומר איתור של תנודות מיקרו בקול . המכשיר פותח על ידי פרד פולר בתחילת שנות השבעים , וגם הוא , כמו הממ"ן , משולב בתיק ג'יימס בונד וכולל מכשיר הקלטה ויחידת רישום על נייר תרמי . גרסה מתקדמת של המכשיר הציגה , נוסף על הרישום האנלוגי , ערך מספרי המשקף את רמת המתח שהתגלתה בקול . היתרון של המרק 11 על הממ"ן הוא בכך שהראשון מספק לבודק ניתוח מיידי של הקול בזמן אמיתי . יכולת זו משפרת את מהימנות הקריאה של התרשים , אולם לא ברור אם האלגוריתם שנבחר עונה על הדרישות . יתרון שני שיש למרק 11 על הממ"ן הוא ביכולתו של המכשיר לנתח משפטים שלמים ולא להסתפק בניתוח של הברה יחידה . נותר עדיין לשאול אם המכשיר מסוגל גם להציג רמת יעילות נאותה באבחון מתח בקול . אוהייר וקודי ( O'Hair & Cody , 1987 ) ערכו ניסוי שעיקרו הדמיה של ריאיון קבלה לעבודה . הנבדקים שהתנדבו לניסוי מילאו שאלון מידע על עצמם , ולאחר מכן הוצגו בפניהם שאלות אחדות שיישאלו בריאיון . כמה מהנבדקים התבקשו לשקר בנוגע לשאלה אח...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן