אבחון מתח בקול

הקול קול יעקב 0 " 7777 ידי עשו בראשית כז 23 ערוץ נוסף שבאמצעותו מנסים לאבחן שקר , מתח , לחץ , קשב וכדומה הוא הקול . הניסיון התבסס על ממצאים שהראו כי מאפיינים קוליים משתנים תוך כדי התנסות בעוררות פיזיולוגית או בהסתרת מידע . ( Zuckerman , Larrance , Spiegel & Kiorman , 1981 Rubenstein , 1966 ; Williams & Stevens , 1972 ;) נמצא , למשל , שהגברת עוררות קשורה בעלייה בתדר ( קול גבוה יותר ) במיוחד כשהעוררות קשורה ברגשות של כעס , פחד או התרגשות . ( Ekman , 1992 a ; Ekman & Friesen , 1974 ; Streeter et al ., 1977 ) לעומת זאת , יש עדויות המציינות שתדר הקול יורד כשאדם חש עצב . ( Ekman , 1992 a ) אולם מדד פשוט של תדר עלול להיות בעוכרי מדידה עדינה של שינויים קוליים זעירים , אך מהימנים יותר . מסלול הקול הוא חלל אקוסטי בעל נפח משתנה , שתחילתו במיתרי הקול וסופו באזור השפתיים והנחיריים . בשעת דיבור נדחף אוויר מהריאות דרך הסימפונות וקנה הנשימה אל אזור מיתרי הקול , ואלה מצמצמים או מרחיבים את המרחק ביניהם על ידי סיבוב רקמות סחוס הקשורות לשרירים , עד שמתהווה המרווח הרצוי . שינוי המרווח קובע את רמת המתיחה של...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן