האם גברים מתגלים בפוליגרף יותר מנשים?

האפשרות שגברים יתגלו בפוליגרף יותר מנשים עולה מתוך התפיסה שגברים הישגיים יותר ותחרותיים יותר מהן . על פי דייוויס , ( Davis , 1961 ) מידה מסוימת של התמודדות מצד הנבדק חיונית לבדיקת פוליגרף טובה . במילים אחרות , נבדק שקרן שרוצה מאוד להכשיל את המבחן ומנסה להתמודד עם הפוליגרף , מקטין את סיכוייו להימצא , בטעות , דובר אמת . לכן ניתן לחשוב שנבדקים גברים בעלי צורך הישג גבוה יתגלו בפוליגרף יותר מנשים , שצורך ההישג שלהן דומיננטי פחות . ברמה הפיזיולוגית תומכים הממצאים של מלצמן ועמיתיו ( Maltzman et al ., 1979 ) בגישה זו . מלצמן ועמיתיו הראו , שגברים מגיבים יותר מנשים בערוץ המוליכות החשמלית של העור . בהמשך לכך מדווח ראסל , ( Russell , 1988 ) שהצליח לקבוע את מינו של הנבדק על פי תגובות מוליכות העור בלבד . לדבריו , צדק לגבי שבעים ושבעה מתוך שמונים נבדקים שתרשימיהם הוצגו לפניו . ראסל מסיק מכך שגברים המתכוונים לשקר בבדיקת הפוליגרף יתגלו טוב יותר מנשים שקרניות . רוב המחקרים שחקרו את ההבדלים ברמת הגילוי של גברים ונשים במבחני פח"ם אינם תומכים בהשערה של ראסל . קטרו , פרקס , לוקס ותומס (& Thomas , 1972 Cutr...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן