מאיזה גיל ניתן לבדוק ילדים בפוליגרף?

לעתים מתעורר הצורך לבדוק ילדים בפוליגרף . למשל , במקרה שילד מתלונן כנגד מבוגר על שהתעלל בו מינית . לפני החוקר ניצבת גרסת הילד מול גרסת המבוגר , ולעתים ההכרעה ביניהן קשה . בפרק 10 הבאנו דוגמאות להאשמות שווא של ילדים , והגענו למסקנה שאין לתת אמון אוטומטי בגרסת הילד . אם החוקר מאמין לילד שלא אומר אמת , יועמד המבוגר לדין ויוכתם לכל חייו כבועל קטינים . אם יעדיף החוקר את גרסת המבוגר וזאת איננה משקפת את האמת , יעמוד הילד בפני סכנות מוחשיות של התעללות מינית נמשכת . פתרון אפשרי לדילמה הוא בדיקת הילד והמבוגר בפוליגרף . בעניין זה מתעוררת השאלה : באיזה גיל כשיר הילד לעמוד בבדיקת הפוליגרף ? בפרק 6 ראינו שכבר בגיל ארבע ילדים מסוגלים לשקר מתוך מודעות להשלכות המעשה שלהם על אדם אחר . אולם , האם היכולת של הילד להעמיד עצמו במקום האחר ולהבין את השלכות השקר שלו על הזולת די בה להכשירו לבדיקה בפוליגרף ? מחקר שנערך בישראל ( Lieblich , 1971 ) בחן את הנושא . ליבליך חזר על ניסוי קודם של ליקן שנערך על מבוגרים , ובו נמצאה הדרגתיות ברמת האבחון של פרטי פח"ם על סמך תגובות המוליכות החשמלית של העור . נמצא שהתגובה מאבחנ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן