קבילות הפוליגרף במשפט הפלילי

סוגיית קבילותן של תוצאות הפוליגרף נדונה לראשונה בבית משפט לערעורים בארצות הברית ב . 1923 הדבר היה בערעור של פריי ( Frye ) נגד ארצות הברית . פריי , שהואשם ברצח , ניסה , ללא הצלחה , להציג כראיה תוצאות של מבחן פוליגרף שהתבסס בעיקר על שינויים בלחץ הדם הסיסטולי . בית המשפט דחה את ערעורו של פריי בטענה שהפוליגרף נמצא בשלבי ניסוי ואיננו מוכר ככלי מדעי . המבחן שקבע בית המשפט להכשרת תוצאת הפוליגרף כראיה מובא כמבחן מנחה בפסקי דין של בתי משפט בארצות הברית , ולפיו : "בעוד בתי משפט נכונים לעבור דרך ארוכה כדי לקבל עדות מומחה המבוססת על עיקרון מדעי או גילוי מדעי מוכר ומקובל , הרי שהעניין עליו מסתמכת המסקנה המדעית צריך להיות מבוסס דיו כדי שיזכה להסכמה כללית בתחום המיוחד שאליו הוא . "משתייך פסק הדין קבע שבדיקות הפוליגרף אינן עומדות במבחן הנדרש משום שלא זכו להכרה מדעית כללית . מאז ההחלטה בעניין פריי התחוללה מהפכה טכנולוגית שלמה . למרות זאת המשיכו בתי משפט להסתמך על מקרה פריי כדי לא לקבל את תוצאות הפוליגרף כראיה . הסיבה היא שהלכת פריי איננה ייחודית לעניין הפוליגרף הפרימיטיבי משנת , 1923 אלא עקרונית . כל ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן