האם יש אוכלוסיות שאינן יכולות להיבדק בפוליגרף?

בשנות השישים נערכו מחקרים אחדים על הבדואים ועל רמת הגילוי שלהם בפוליגרף . קוגלמס וליבליך ( Kugelmass & Lieblich , 1968 ) בדקו עשרה בדואים בני שבט ערב אל הוזייל שבנגב הצפוני במבחן קלפים . הנבדקים , בעלי רמת השכלה רשמית של 5 . 8 שנות לימוד בממוצע , התבקשו להכחיש שבחרו קלף מסוים . נמצא שכל העשרה הגיבו ברמה נמוכה מאוד של מוליכות העור , תוצאה שהומחשה בתרשים שטוח שלא היה ניתן לגלות בו דבר כמעט . המשמעות המעשית של התופעה היא , שככל שמדובר בערוץ מוליכות העור לא ניתן לבדוק בדואים . קצב הדופק הממוצע שנמדד לנבדקים האלה היה 69 . 5 פעימות בדקה . אם נשווה אותו לקצב הדופק הממוצע שנמדד בשתי קבוצות של נבדקים יהודים , 80 . 49 ו 86 . 45 פעימות בדקה , נמצא שקצב הדופק של הבדואים נמוך מאוד . מסקנת החוקרים הייתה שרמת המוליכות הגבוהה של העור וקצב הדופק הנמוך משקפים ככל הנראה את הסתגלותם של הבדואים לתנאי הסביבה שבה הם חיים . מאחר שההבדלים בין הבדואים שבמדגם לא היו מהותיים הגיעו החוקרים למסקנה , כי ייתכן שקיים גם מרכיב גנטי הגורם לפעילות פיזיולוגית זו . כדי לחזק את המסקנות נערך מחקר נוסף . ( 1973 Kugeimass , L...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן