האם היפנוזה מכשילה את הפוליגרף?

שאלה אחרת בנוגע להכשלה אפשרית של הפוליגרף עוסקת בהיפנוזה . ניתן , למשל , להשתמש בהיפנוזה לשכחה פוסט היפנוטית . הכוונה להיפנוזה הנעשית לאחר אירוע , וגורמת למהופנט לשכוח את שאירע . עבריין פלילי יכול אם כך לעבור היפנוזה שתמחק מזיכרונו את פרטי העברה שהיה מעורב בה , ועקב כך יימצא דובר אמת בבדיקה בפוליגרף . הראשונים שבחנו את הנושא היו ביטרמן ומרקוזה . ( Bitterman & Marcuse , 1945 ) לשם כך הם בחרו בנבדקת בעלת יכולת טובה להיכנס לטרנס היפנוטי . במהלך ההיפנוזה הם לימדו את הנבדקת מילה , ואחר כך הורו לה לשכוח אותה . בשלב הבא חוברה הנבדקת לפוליגרף ונשאלה אם היא מזהה את המילה , שהוצגה בין מילים אחרות . התשובה הייתה . "לא" סדרת השאלות חזרה על עצמה שמונה פעמים . נמצא שארבע פעמים הגיבה הנבדקת למילה הרלוונטית יותר מלכל מילה אחרת שהוצגה לה . פעמיים נוספות הפיקה הנבדקת תגובה שנייה בעוצמתה למילה הרלוונטית . כלומר , ההיפנוזה לא הצליחה להכשיל את הפוליגרף . קמלי ( Cumley , 1959 ) דיווח על ניסוי של פשע מדומה שהשתתפו בו שני נבדקים נוחים להיפנוט . במהלך ההיפנוזה הורו המהפנטים לנבדקים לשכוח את פרטי הפשע המדומה שה...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן