מבחן פרטי החקירה המוכמנים (פח"ם)

מבחן "פרטי החקירה המוכמנים" ( פח"ם ) הוא מבחן פוליגרף שנועד לבדוק אם קיים מידע חבוי אצל הנבדק . ליקן ( Lykken , 1959 ) קרא לו "מבחן הידע המפליל" , ( Knowledge Test Guilty ) והוא מוכר גם כ"מבחן הידע המוכמן" ( Test Concealed Knowledge ) או "מבחן המידע המוכמן" jmnn . ( Concealed Information Test ) נועד לקבוע אם הנבדק מחזיק במידע מסוים הרלוונטי לנושא הנחקר . ההנחה היא שהפגנת ידע שכזה יכולה לסייע להבחין בין נבדק חף לנבדק מעורב . הרעיון איננו חדש ואנו מוצאים אותו כבר בסיפור גן עדן ( בראשית ג : ( 11-6 " ותפקחנה עיני שניהם וידעו כי עירומים הם ויתפרו עלה תאנה ויעשו להם חגורות . וישמעו את קול ה' אלוהים מתהלך בגן לרוח היום ויתחבא האדם ואשתו מפני ה' אלוהים בתוך עץ הגן . ויקרא ה' אלוהים אל האדם ויאמר לו איכה . ויאמר את קולך שמעתי בגן ואירא כי עירום אנוכי ואתחבא . ויאמר מי הגיד לך כי עירום אתה המן העץ אשר ציוותיך לבלתי אכול ממנו אכלת " ? העובדה שהאדם הפר את האיסור לאכול מפרי עץ הדעת , מתגלה בשעה שהוא מסגיר מידע שלא היה אמור להיות ברשותו — עצם היותו עירום . במבחן הפח"ם מוצגת לנבדק סדרת פרטי מידע , שא...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן