תמונה ‭:19.3‬ צורת החיבור של הנבדק לאביזרי המדידה בפוליגרף