תמונה ‭:19.2‬ מכשיר פוליגרף ממוחשב‭C/O Lafayette Instrument Company, Inc.‬