תמונה ‭;19.1‬ מכשיר פוליגרף הרושם בדיו על נייר רציף‭C/O Lafayette Instrument Company, Inc.‬