שיטות בדיקה עיקריות בפוליגרף

אינני יודע דבר על הפוליגרף , ואינני יורע עד כמד , הוא מדויק , כל שאני יודע הוא שהוא מפחיד ריצ'רד ניקסון השימוש בפוליגרף בחקירה פלילית נועד לברר אם נבדק אומר אמת כשהוא מכחיש חשד שהתעורר כלפיו . תנאי לחשד כזה הוא מציאותה של עברה שהנסיבות קושרות את החשוד לביצועה . הבדיקה בפוליגרף מתבססת אפוא על שלוש הנחות : ( א ) יש חשד שהנבדק מעורב בעברה הנחקרת . ( ב ) הסיבות לחשד הוצגו לנבדק בחקירה שקדמה לבדיקה בפוליגרף , והוא מבין אותן . ( ג ) הנבדק מכחיש את ההאשמות העולות מהחשד . כל שלושת התנאים חייבים להתקיים כדי שהבדיקה תיערך . אם לא קיים חשד , ממילא אין צורך להכחיש אותו . היעדר חשד יכול לנבוע מהעובדה שהחוקר יודע בוודאות שהאיש שלפניו איננו קשור לאירוע הנחקר או שהוא משוכנע שהנבדק הוא העבריין ויש בידיו די ראיות כדי להוכיח זאת . בשני המקרים אין מקום לבדיקה בפוליגרף . אם קיים חשד , אך זה אינו מובן לנבדק , ממילא אין כל ערך להכחשת החשד וגם במקרה זה לא תיערך הבדיקה בפוליגרף . בודקי הפוליגרף הוכשרו לברר בשיחה מקדימה את מידת ההבנה של הנבדק את טיב החשד התלוי נגדו . גם אם קיים חשד והנבדק מבין אותו היטב , אך אי...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן