מבחני התנהגות

צורה מתוחכמת יותר של מבחני ניסיון מניחה שהנבדק מחזיק באמונה שתוביל בהכרח להתנהגות אחת , אם הוא משקר , ולהתנהגות אחרת , אם הוא דובר אמת . לדוגמה , מבחן הלחם במים הנהוג ברוסיה . לפי מבחן זה מנהלת הטקס מציגה למשרתים החשודים בגנבה כד מלא מים ובו כדורי לחם קטנים כמספר החשודים . אחר כך היא נוטלת את אחד מכדורי הלחם ופונה אל אחד החשודים י "אם אתה גנבת , ישקע כדור זה בתוך המים כשם שנשמתך תשקע בגיהינום , אבל אם אתה חף מפשע , יצוף הכדור על פני . "המים מידת ההצלחה של מבחן זה בגילוי שקרנים איננה ברורה , אולם מסופר שהמבחן הוכיח עצמו בהפקת הודאה עוד לפני שהגיע תורו של השקרן לנסות את כדורו . ( Larson , 1932 ) בטהיטי נוהגים לגלות גנבים באמצעות גומה שחופר הכוהן ברצפת הטיט של הבית . הכוהן ממלא את הגומה במים ומתפלל לאלוהיו שיראה לו מי הוא הגנב . הרעיון הוא שהאל יוביל את רוחו של הגנב אל מעל למים , וההשתקפות תגלה לכוהן מי האיש . ייתכן שההסבר למבחן הוא שהעבריין האמיתי , הסקרן לדעת אם דמותו השתקפה במים , מתקרב למים יותר מהאחרים וכך נחשף . המבחנים ההתנהגותיים המתוחכמים יותר מבוססים על ההנחה שהשקרן יימנע ממעשה ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן