מבחני ייסורים

מבחנים אחרים כוללים לחשים והשבעות של קוסם או כוהן הגורמים לשקרן להתייסר בכאבים המציינים את אשמתו . במקרא מסופר על "מבחן האישה הסוטה" או "מבחן המים המאירים" ( במדבר ה , ( 31-11 ובו רשאי בעל קנאי שחשד שאשתו נואפת אך לא הייתה לו הוכחה לכך , להביאה בפני הכוהן לשם בירור העניין . הכוהן העמיד את האישה לפני המזבח כדי לעורר בה יראה ופרע את שערותיה כדי להשפילה . אז נטל הכוהן מים קדושים בכלי חרס פשוט , הניח בתוכם עפר מקרקע המשכן , והשביע את האישה שאם נאפה יבואו המים המאררים במעיה "לצבות בטן ולנפול . "ירך לעומת זאת אם אץ בה חטא , לא יקרה לה דבר . האישה עונה אמן , ובכך מקבלת על עצמה את הקללה המותנית . הכוהן רושם את השבועה בספר שמוכנס לתוך המים לפני שהוא נותן לאישה לשתות מהם . כדי להדגיש את מעורבות ההשגחה במבחן נערך טקס שלם של הנחת מנחה הקרויה "מנחת הקנאות מזכרת . "עוון המנחה מובאת על ידי הבעל ומונחת על ידי הכוהן . האישה מקבלת את המנחה לידיה בשעה שהיא נשבעת , ואחר כך מקריבים את המנחה על המזבח . מותר להניח שאישה נואפת המאמינה ביכולת ההשגחה לגלות את סודה באמצעות המים המאררים תחוש לאחר טקס כזה כאבי בטן...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן