התמודדות עם איתני הטבע

צורה אחרת של בירור האמת מטילה על החשוד להתמודד עם איתני הטבע , בעיקר המים והאש . הנחת היסוד היא שהאל יצביע על האשם על ידי הכשלתו במבחן . במבחן זה ניתן משקל לפומביות הטקס . החשוד מובא למקום ביצוע הטקס , והקהל שנאסף במקום צופה בו ומהווה מרכיב חשוב במבחן . מבחן המים ב"חוקי חמורבי" נזכר מבחן הנהר חוקי" ) , "חמורבי סעיף , ( 132 ולפיו אישה נואפת דינה להשליך עצמה לנהר . אם יצאה ממנו בשלום , אות הוא כי חפה היא מכל חטא . אם טבעה , הוכחה אשמתה . במקום אחר בחוקי חמורבי מסופר על אדם שאדם אחר נתן בו דופי כעוסק בכשפים . גם במקרה זה נדרש החשוד להשליך עצמו לנהר . אם טבע , היה בכך כדי להוכיח את אשמתו , והמאשים נחל את נכסיו ואת ביתו . אם יצא בשלום , הוכרז המאשים חייב בדין , הומת , והחשוד שטוהר זכה בנכסי המאשים כפיצוי על אשמת השווא שהוטחה בו . מבחן סבילות נהוג עד היום בהודו . הנבחן עומד במים המגיעים עד למותניו , פונה למזרח , ואז צולל במים . באותה שעה נורה חץ עשוי קנה סוף לתוך המים . הנבחן חייב להישאר בתוך המים עד שהחץ נאסף ומוחזר לקשת . אם הצליח בכך , הוא זכאי . לא הצליח , משמע שהוא חייב . האמונה היא שהמ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן