רכישת מיומנות באבחון רגשות מתוך ארשת הפנים

פרנק ואקמן ( Frank & Ekman , 1997 ) אומרים שניתן לגלות רגשות מתוך ארשת פניו של הדובר ( Ekman , Friesen & O'Sullivan , 1988 ) ומתוך נעימת הדיבור שלו . ( Friesen & Scherer , 1976 Ekman , ) חשיבות מיוחדת הם מייחסים לארשת הפנים , משום שהביטוי הרגשי בפני מוסר המסר מופיע באותו אופן בתרבויות שונות . ( Ekman , 1992 b , 1994 ) האוניברסליות הזאת של ביטויי שמחה , פחד , כעס , גועל , עצב ולחץ מקלה את לימוד הביטויים הרגשיים ומשחררת אותם מההקשר הספציפי או מתלות במינו של הדובר , גילו , גזעו או תרבותו . צופה שישים לב לביטויים התנהגותיים אלה יוכל לשפוט ביתר הצלחה אם הדובר שלפניו אומר אמת או משקר . באמצעות ארשת הפנים אפשר להעביר מידע רב . אם מדובר בתקשורת של אמת , ירוויח מקבל המסר מהפניית תשומת לב לארשת הפנים . כשהתקשורת היא שקרית , יש לפנים תפקיד חשוב בהטעיית מקבל המסר . כל אחד כמעט יכול להיזכר במקרים שבהם הוטעה לחשוב שאדם אחר הרגיש רגש מסוים משום שהבעת פניו תאמה רגש זה . כל אחד כמעט יכול לציין מקרים שבהם קלט שהאחר משקר משום שהדברים שאמר לא תאמו את מה שהסגירו פניו . רוב הנבדקים שנשאלו על ידי אקמן ( 1992...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן