האם ניתן ללמד אין לגלות שקרים?

אץ דבי שכדא לדעתו , שאפשר ללמדו אוסקר וויילד פרנק ואקמן ( Frank & Ekman , 1997 ) מדווחים , שבמקצועות הדורשים מיומנות בגילוי שקר נמצאו מעטים בלבד שניחנו בכישרון רב יותר מאחרים . קראוט ופו ( 1980 Kraut & Poe , ) הבחינו במוכסים שהיו יעילים יותר מחבריהם בגילוי מבריחים . הייאנו ( 1980 Hayano , ) מדווח על כמה שחקני פוקר מקצועיים שניחנו ביכולת מופלאה לזהות את התרמית של יריביהם במגוון מצבים . לפי פרנק ואקמן , ברשויות אכיפת החוק בארצות הברית התגלו חוקרים יעילים יותר ויעילים פחות , והטובים התבקשו ללמד את חבריהם איך לעשות זאת . לשם כך היה עליהם לנסח לעצמם את הכללים המנחים אותם בשיפוט השקר , ואז לנסות להעביר אותם לאחרים כדי שיוכלו ליישם אותם באותו האופן . אין זה ברור אם בכלל ניתן ללמד זאת ובאיזו מידה . קורסים וסדנאות לגילוי שקרים מתקיימים לרוב . ההשתלמויות האלה מתמקדות בדרך כלל בתיאור סימנים התנהגותיים הקשורים בשקר , שעליהם יש להסתמך ואותם יש לחפש . שיטה זו איננה יעילה ביותר הן משום שאין דפוס התנהגות ייחודי לשקר , והן משום שלא כל שקרן יביא לידי ביטוי אותם סימנים . ( Vrij , 2000 ) ממחקרים שעסקו בשא...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן