מילים

הסימנים היחידים שהם גם סימנים המיוחסים לשקר וגם סימנים מסגירים של שקר קשורים לדיבור , שהוא כידוע שימוש בשפה המורכבת ממילים . השימוש במילים מאפשר לאדם לעשות הכללות והפשטות , לדייק יותר בתיאור המציאות ולתקשר היטב עם בני אדם אחרים . עושרה של השפה וגמישותה מאפשרים להעביר את המסר במהירות ובדייקנות מרבית , ובה במידה לפתוח בפני השקרן אוצר בלום של אפשרויות הונאה . זו הסיבה לתשומת הלב הרבה המוענקת למילים . הדובר , המקפיד בבחירת המילים , שולט במידה רבה במה שנאמר , וקל לו להסתיר דברים שהוא רוצה להסתיר ולהדגיש דברים שברצונו להדגיש . רק שחקן מיומן ביותר יכול להתקרב למידת שליטה כזאת בהבעות הפנים , בשפת הגוף ובנעימת הדיבור שלו . המשוב החיצוני לדברים שנאמרים הוא מיידי , משום שבני אדם נוטים לייחס חשיבות לדברים שאדם אומר . הדובר מחויב להיות אחראי לדבריו , ולכן תשומת הלב של המאזין ממוקדת בתוכן הדברים . עקב כך , מקבל המסר מגיב יותר להתנהגות המילולית ופחות להתנהגות הלא מילולית של הדובר . הדובר זוכה אפוא למשוב חיצוני על דבריו . גם המשוב הפנימי למה שנאמר הוא טוב יותר מהמשוב לערוצי תקשורת אחרים . הדובר לומד ש...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן