אילו סימנים מסגירים שקרים?

כשעוסקים בסימני שקר יש להבחין בין סימנים מסגירים לסימנים המיוחסים לשקר . סימנים מסגירים כוללים התנהגויות מילוליות ולא מילוליות המופיעות בשכיחות גבוהה יותר באמירה שקרית מאשר באמירת אמת . סימנים המיוחסים לשקר הם סימנים שבני אדם מאמינים כי הם קשורים בשקרים , בין שזה כך ובין שלא . מחקרים שבדקו את הסימנים המיוחסים לשקר השתמשו באחת משתי הפרדיגמות הבאות : ( א ) קבוצה אחת של שופטים מגדירה מסרים שהוצגו לפניה כאמת או כשקר . קבוצה אחרת של שופטים מחפשת בתוך כל מסר אחרי סימנים התנהגותיים שנקבעו מראש . ההשוואה בין הגדרת המסר כאמת או כשקר לבין הסימנים ההתנהגותיים הבולטים שנמצאו מאפשרת לקבוע אילו סימנים התנהגותיים מופיעים יותר במסר שהוערך על ידי השופטים כשקר ואילו סימנים מופיעים יותר במסר שהתקבל כאמת , ( ב ) מכינים מראש מסרים בעלי מאפיינים התנהגותיים בולטים ומבקשים משופטים לקבוע אם הם אמת או שקר . סקירת המחקרים האלה ( DePaulo et al ., 1985 a ; Zuckerman et al ., 1981 ) הראתה , שרוב הסימנים המיוחסים לשקר קשורים בהתנהגות עצבנית . בני אדם מאמינים ששקרים גורמים לשגיאות רבות יותר בדיבור , להיסוסים רבים במה...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן