סימנים מסגירים וסימנים המיוחסים לשקר

נבון יחזה סוד איש בעיניו רבי שמואל הנגיד הניסיון למצוא את הסימנים ההתנהגותיים המצביעים על שקרים הוא עתיק יומין . עדות כתובה לכך התגלתה בפפירוס מצרי משנת 900 לפני הספירה בערך . הפפירוס מפרט את ההתנהגות הצפויה מבני אדם המתכוונים להרעיל את המלך . לפי הכתוב , המרעיל הפוטנציאלי איננו עונה על שאלות או משיב תשובות מתחמקות . הוא מדבר שטויות , משפשף את בוהן רגלו בקרקע ורועד . פניו חיוורות , הוא מגרד את שורשי שערותיו באצבעותיו , ומנסה בכל דרך להתחמק ולעזוב את המקום שהוא נמצא בו Trovillo , ) . ( 1939 יותר משהפפירוס מלמד אותנו על הסימנים ההתנהגותיים של השקרן , הוא מלמד על החשיבות שייחסו הקדמונים לגילוי התנהגויות היכולות להסגיר שקר . חשיבות הנושא לא פחתה מאז , וגם היום נעשים מאמצים שיטתיים למצוא סימנים התנהגותיים הקשורים באמירת שקר . וריג' ( Vrij , 1995 ) מציג שלוש גישות תיאורטיות מרכזיות המנסות להסביר את הקשר בין שקר לסימנים התנהגותיים : הגישה הרגשית , גישת השליטה וגישת העומס הקוגניטיבי . על פי הגישה הרגשית , ( Davis , 1961 ; Koehnken , 1989 ; Riggio & Friedman , ! 983 ) השקר יוצר אצל השקרן מתח שמ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן