הנטייה להאמין לדובר

כפי שראינו , יוזם השקר צריך להתגבר על נטייה טבעית לומר את האמת . אבל גם מקבל המידע צריך לדעת להתגבר על נטייה ראשונית הקיימת בו להאמין לדברי האחר . נטייה זו קשורה לעובדה שגילוי שקר הוא משימה מורכבת , והאפשרות להאשים אדם בשקר או אפילו רק לחשוד בו שהוא משקר עלולה לגבות מחיר רגשי מהמאשים . ( 1981 DePaulo , ) לכן אין זה מפתיע שמקבלי המסר נוטים לתת אשראי לדובר ומאמינים לדבריו . ( Goffman , 1959 ; Knapp & Comadena , 1979 ) את הנטייה להאמין לדובר ( truthfulness bias ) ניתן להסביר בהטיית העיגון . בני אדם נוטים לתפוס את דברי הזולת כאמת , משום שאין להם קריטריון אמין שלפיו יוכלו לשפוט את הדברים . העוגן היחיד הוא המסר המוצג . לפי הטיית העיגון , גם אם ייעשה תיקון הוא יישאר קרוב מדי למסר , כלומר תתגלה נטייה להאמין . צוקרמן , קוסטנר , קוללה ואלטון ( Zuckerman , Koestner Coleila & Alton , 1984 ) מצאו שהנטייה להאמין הייתה חזקה יותר כאשר הנבדקים השיבו תחילה לשאלה ו האם העמדה המוצגת משקפת את עמדתו האמיתית של הדובר ? ורק אחר כך לשאלה : האם הדובר אמר אמת או שיקר ? לעומת זאת , אם הנבדק התבקש תחילה לקבוע אם ה...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן