ייצוגיות

ייצוגיות ( representativeness ) היא עוד קיצור דרך להחלטה במצבים מורכבים , שהוצעה על ידי טברסקי וכהנמן . ( Tversky & Kahneman , 1974 ) הייצוגיות היא יחס בין תהליך או מודל לבין אירוע הקשור לתהליך . כדי למדוד את הייצוגיות מציגים לנבדק מודל ושני אירועים . הנבדק נשאל איזה מבין שני האירועים מייצג יותר טוב את המודל . אפשרות אחרת היא להציג אירוע מסוים ולשאול אם הוא מייצג טוב יותר מודל אחד או מודל שני . הטיית השיפוט קשורה בכך שדמיון או ייצוגיות אינם מושפעים מגורמים שצריכים להיות מובאים בחשבון בעת שיפוט סבירות , כמו רגישות להסתברויות א פריוריות , רגישות לגודל האוכלוסייה , הבנת מושג האקראיות ועוד . טברסקי וכהנמן ( Tversky & Kahneman , 1982 ) הדגימו הטיה של ייצוגיות בניסוי , שבו הוצגה לנבדקים הדמות הבאה : "ביל הוא אדם אינטליגנטי בן שלושים וארבע , אולם הוא חסר דמיון , כפייתי , ובדרך כלל חסר חיים . בבית הספר הוא היה חזק במתמטיקה וחלש בלימודים החברתיים . "וההומניים בשלב זה התבקשו הנבדקים להשיב איזו מבין שתי החלופות הבאות סבירה יותר : ( א ) ביל מנגן ג'ז כתחביב . ( ב ) ביל הוא רואה חשבון המנגן ג'ז כתחב...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן