זמינות

הזמינות ( availability ) היא כלל אצבע אחר שטברסקי וכהנמן מזכירים . ( Kahneman , 1974 Tversky &) הזמינות מתבססת על דוגמאות בולטות של אירועים דומים בעבר שניתן להיזכר בהם בקלות . דוגמאות אלה משמשות בסיס להערכה אם אירוע דומה יחזור בעתיד . כך , למשל , אדם שנשאל על שכיחות התקפי הלב באוכלוסייה מסוימת מעלה בזיכרונו בני אדם שלקו בהתקף לב , ועושה את ההערכה שלו על פי הדוגמאות האלה . השימוש בדוגמאות יכול להוביל להערכה נכונה , אך גם להכשיל את המעריך בטעות עקיבה . טברסקי וכהנמן שאלו סטודנטים בארצות הברית אם במזרח התיכון נהרגים בני אדם רבים יותר בפעולות טרור או בתאונות דרכים . רוב הסטודנטים האמריקנים השיבו שקורבנות מעשי הטרור רבים יותר . טעות זו מקורה בזמינות , משום שסטודנטים בארצות הברית נחשפים לידיעות על אירועי טרור הגובים מחיר דמים במזרח התיכון , ואינם שומעים על תאונות דרכים . קל להם יותר לשלוף דוגמאות זמינות של נפגעי טרור מאשר למצוא דוגמאות לתאונות דרכים שאירעו באזור מרוחק כמו המזרח התיכון . אדם הברדק את האפשרות לשקר ייתכן שיבסס את החלטתו על זמינותן של התנסויות קודמות שבהם שיקר . דוגמאות זמינות ש...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן