הבחירה לומר אמת

בפרק השני הרחבנו בנושא הבלימה בהפצת השקר , והראינו שבחירה בחלופת האמת מובילה למצב יציב . ניתן לנבא אפוא נטייה מוקדמת להעדיף אמירת אמת מאמירת שקר . העדפה זו היא תוצאה של החינוך שקיבלנו והחברות ( סוציאליזציה ) שעברנו , כשהורינו הענישו אותנו על שקרים ותמכו בנו כשאמרנו אמת . רובינסון , שפרד והייווד ( Robinson , Shepherd & Heywood , 1998 ) הדגימו את ההעדפה לומר אמת כשהציגו לחמישים סטודנטים שהתנדבו לניסוי את התסריט הבא : " אתה מחפש עבודה ונתקל במודעה המציעה עבודה שהיא בדיוק מה שאתה מחפש . יש לך כל הכישורים הנדרשים , חוץ מגילך . לתפקיד נדרש אדם בן עשרים וחמש לפחות ואתה בן עשרים ושלוש . בבירור שעשית גילית שהחברה המעסיקה מעולם לא בדקה את גיל המועמדים שפנו . "אליה כאן ניתנו לנבדקים שלוש אפשרויות בחירה ו ( א ) לא תציין את גילך בקורות החיים שתשלח ; ( ב ) תרשום את גילך האמיתי ; ( ג ) תרשום את הגיל המבוקש — עשרים וחמש . התברר כי 57 % > מהמשיבים בחרו לרשום את גילם האמיתי , אף שהדבר עלול לפגוע בסיכוייהם . הנטייה המוקדמת להעדיף ולומר את האמת נובעת גם מן החשש להיתפס . ברדלי ( Bradley , 1988 ) הדגים את ה...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן