המלצות הוועדה לעניין הרשעה על סמן הודאה

מה ניתן לעשות כדי לצמצם את תופעת הודאות השווא ? הוועדה לעניין הרשעה על סמך הודאה בלבד ולעניין העילות למשפט חוזר , הידועה גם כוועדת השופט גולדברג , עסקה בכך והמליצה על כמה וכמה אמצעים . כך , למשל , ציינה הוועדה את הצורך בגיבוש כללים ברורים לגבי המותר והאסור בחקירה . הוועדה הציעה לקיים חובת פיקוח של המפקדים על החקירה ולהעניש כל מי שיפר את הכללים . לדעת הוועדה יש לפתוח את דלתותיהם של חדרי החקירה לעורכי דין כבר מהשלב הראשון של החקירה כדי להרתיע את החוקרים מפני מעשים אסורים . אמצעי נוסף להבטחת תקינותה של החקירה הוא הקלטתה מראשיתה , ובכלל זה שלב התשאול . החומר המוקלט יעמוד לרשות הסנגוריה . הוועדה מעדיפה הקלטה בווידאו , שמעלתה היא האפשרות לצופה בה להיות "נוכח" בזמן החקירה . הקלטה שכזאת תקטין לדעת חברי הוועדה את מספר הטענות נגד אופן החקירה . הוועדה המליצה על הקמת יחידת בקרה , שתפקידה לבקר ביקורת איכות , תוך שימת דגש על הודאות שווא . יתרונה של בקרת איכות כזאת שהיא נערכת באופן עצמאי , בידי חוקרים שאינם חלק מתהליך החקירה ואינם מחויבים לכיווני חקירה מסוימים . בכך יוכלו לספק ביקורת בונה , ולא רק בי...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן