האישיות שנוטה לציית

גודיונסון ( Gudjonsson , 1992 ) טוען שהנטייה למסור הודאות שווא היא תכונה של אלה החשים צורך לרצות אחרים ולהימנע מעימות . לפיכך הוא פיתח שני מבחנים שנועדו למדוד את התכונה הזאת . האחד הוא מבחן ההשאה DDnnnn , ( suggestibility ) על ההנחה שיש בני אדם שנוטים יותר מאחרים לקבל ללא ערעור את דברי החוקר ולהפנימם . ( Gudjonsson , 1984 ) המבחן פותח בהוראות הבאות : "אני מבקש ממך להאזין לסיפור קצר . הקשב היטב משום שכאשר אסיים , אבקש ממך לספר לי כל מה שאתה זוכר . "מהסיפור ואז מוצג לנבחן סיפור המתאר שוד של אישה ואת התלאות הפוקדות אותה עקב כך . הנבחן מתבקש לחזור על הסיפור כפי שהוא זוכר אותו . לאחר השחזור חלה הפסקה שבה עסוק הנבדק בפעילות אחרת , ובסיומה הוא נשאל חמש עשרה שאלות מנחות הנוגעות בפרטים שונים שלא הופיעו בסיפור וחמש שאלות הנוגעות בפרטים שהופיעו בסיפור . בכל מקרה הנבחן זוכה לתגובה , שלא דייק בכמה שאלות : "עשית מספר טעויות . לכן עלינו לעבור על השאלות פעם נוספת , ובפעם הזאת השתדל להיות יותר . "מדויק בשלב זה חוזרים על סדרת השאלות . הרעיון הוא שאדם נוח להשאה ייטה להשיב בחיוב לשאלות המנחות , גם אם התשו...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן