תסמונת הזיכרון המסולף

ניתן להתערב התערבות חיצונית בתהליך ההצפנה על ידי הוספת מידע נוסף . בניסוי קלסי המתאר את התופעה ( Carmichael , Hogan & Walter , 1932 ) הוצגו לשתי קבוצות של נבדקים ציורים פשוטים שניתנו להם שמות שונים . אחר כך , כשהנבדקים התבקשו לצייר את התמונות מזיכרונם , היו הציורים מוטים בכיוון המתאים לשמות של אותם ציורים . כך , למשל , ציור של טרפז שהוגדר כבית צויר על ידי הנבדקים כמו בית , בעוד טרפז זהה שהוגדר ככובע צויר ככובע . הלקח הוא שניתן להשפיע על זיכרונם של עדים על ידי הגדרות ופרשנות חיצונית של התיאורים . מתשאל חייב להיות מודע לאפשרויות כאלה בשעה שהוא מתשאל עדים ולהיזהר מניתוב המתושאל לכיוון מסוים . הפסיכולוג מרטין אורן ( Martin Orne ) הדגים בסרט "היפנוזה במשפט" איך ניתן לשנות במתכוון את זיכרונו של אדם במהלך היפנוזה . אחות ששמה מריון התנדבה לעבור הליך היפנוטי ותושאלה לגבי מעשיה בלילה של יום שני . מריון סיפרה שהייתה לבדה בבית והלכה לישון בעשר או בעשר וחצי . לדבריה , היא התעוררה בארבע וחצי בבוקר , ובין עשר בערב לארבע וחצי בבוקר היא לא התעוררה . בשלב זה הופנטה מריון על ידי אורן , שהחזיר אותה ליום ש...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן