זיכרון ארון טווח

ניתן להצפין מידע בזיכרון ארוך הטווח ובכך לשמור אותו לפרק זמן ממושך . האחסון ארוך הטווח הוא זה הנחשב אינטואיטיבית לזיכרון , והוא היחידה הגדולה ביותר במערכת הזיכרון . הזיכרון ארוך הטווח אוגר מידע שצריך להישמר יותר משניות אחדות , כגון נקודות שהועלו בשיחה , אך גם מידע בן עשרות שנים כמו זיכרונות ילדות . יש המאמינים שמידע שאוחסן פעם בזיכרון ארוך הטווח יישמר שם , אלא אם כן נגרם נזק מוחי משמעותי . אחרים צופים אפשרות לאיבוד מסוים של מידע . שקרן הנקלע למצב כזה יחוש שהוא יודע ששיקר , אולם הדברים שאמר נשכחו ממנו . ההצפנה יכולה להיות אוטומטית , ללא מאמץ ואפילו שלא ברצוננו . למשל , מאורעות דרמטיים שהתנסינו בהם יישארו חיים בזיכרוננו למשך זמן רב . אם נשאל בני אדם "מה עשיתם כאשר שמעתם על רצח רבץ " ? יזכרו רבים מאוד מה עשו . שקרים דרמטיים ייזכרו לפיכך היטב , והשקרן לא יצטרך להתאמץ כדי לחזור על השקר . ההצפנה יכולה להיות פרי מאמץ מכוון לזכור שקרים בולטים פחות בשיטות הקשורות לארגון המידע , שיאפשרו שליפה טובה של הדברים שנאמרו לאחר זמן . אם האחסון יהיה בלתי מסודר , תהיה השליפה יעילה הרבה פחות . הצפנה יעילה מ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן