מרכזיותם של הקשב ושל הזיכרון בשקר

השקרן זקוק לזיכרון טוב פתגם לטיני יש החושבים שהזיכרון הוא מאגר של עובדות . כאשר אנחנו נזקקים לעובדה , אנחנו מחטטים במאגר כדי למצוא אותה . אם איננו יכולים למצוא אותה אנו אומרים ששכחנו , כשהכוונה היא שבנקודת הזמן הנוכחית איננו יכולים לאתר את העובדה , אף על פי שאנו מודעים לה . ייתכן אף שאנו מתכוונים לכך שידענו את העובדה בעבר , אך כעת איננו יודעים אותה עוד . אנו משתמשים במושג שכחה בשני המקרים , אולם ההבדלים ביניהם מהותיים . זיכרון מוגדר כמערך של תהליכים המעלים ניסיונות עבר כדי להשפיע על ההתנהגות בהווה . הזיכרון כרוך בשלושה תהליכים עיקריים ו הצפנת מידע , אחסונו ושליפתו . תהליך החדרת מידע לתוך הזיכרון נקרא , "הצפנה" במשמעות של הכנסת המידע למקומו הנכון . שמירת המידע לשימוש בעתיד נקראת . "אחסון" הוצאתו מהאחסון נקראת . "שליפה" שכחת עובדה שברור לך שאתה יודע אותה קשורה בבעיית שליפה , בעוד שכחה של עובדה שידעת פעם אולם כיום ברור לך שאין אתה יודע אותה , קשורה בבעיית הצפנה או בבעיית אחסון . שלושת התהליכים האלה מתארים מצב סטטי . כיום מקובל לחשוב שהזיכרון הוא תהליך דינמי . ההצפנה איננה רק הדבקת תווית ל...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן