מי משקר יותר?

אופ"ך האמיתי ניצב עליך כל העח ררועם כל כך , ער שדבריך ר , נ : גדים אינם נשמעים ראלף וולדו אמרסון בפרק הקודם ציינו שמרכיב חשוב בהפחתת הפחד של השקרן הוא יכולתו לספר שקרים בלי להיתפס . ייתכן שיכולת זו היא תוצר של התנסויות מוצלחות קודמות . אדם שנוכח ששקריו עולים יפה , ייטה להגביר את שכיחות ההתנהגות המוצלחת ולהוסיף ולשקר . נראה גם שהיכולת להסתיר את האמת ושכיחות השימוש בשקר תומכים זה בזה . בני אדם שיש להם הזדמנויות רבות לשקר רוכשים ניסיון ומפתחים את כישורי השקר שלהם . גם ההפך נכון . אדם שאיננו שקרן מוצלח במיוחד ומתנסה בכישלונות תכופים , ייטה לבחור בדרכי פעולה אחרות כדי להשיג את מטרותיו וייעזר פחות בשקרים . אדם שממעט לשקר , לא יוכל לרכוש את הניסיון הדרוש לפיתוח כישורים של שקרן מוצלח . בספטמבר 1938 היה היטלר בטוח בעצמו וביכולתו לתכנן טקטיקה שקרית ולהפעיל אותה כלפי ראש ממשלת בריטניה , והוא עשה זאת ללא היסוס וללא פחד . ניתן לייחס את הביטחון של היטלר להצלחה קודמת בהפעלת טקטיקה דומה כלפי הקנצלר האוסטרי שושינג , הצלחה שהובילה לסיפוח אוסטריה לרייך השלישי במרס . 1938 אבל מדוע נקט היטלר טקטיקה שקרית כ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן