‭6.1‬ הבובה של צ'נדלר ועמיתיו ‭Reprinted with permission of the Society for Research in Child Development (1989)‬