האם בני השלוש מסוגלים לשקר?

באיזה גיל קורה כל זה ? על כך מתנהל ויכוח שעדיין לא הסתיים . יש עדויות מחקריות המצביעות על כך שכבר בגיל שלוש ילדים מסוגלים לאותה הבנה של אמונות הזולת . בפרדיגמה של לואיס , סטנגר וסאליבן ( Lewis , Stanger & Sullivan , 1989 ) הוכנסו ילדים בני שלוש לחדר וצולמו בווידאו בלא ידיעתם . הילד ישב ליד שולחן , כשגבו אל אדם מבוגר שהוציא צעצוע מקופסה והרכיב אותו . בעוד הוא עסוק בהרכבה , הורה המבוגר לילד לא להפנות את מבטו אחורה ולא להביט בצעצוע , אך הבטיח לילד שיוכל לראות את הצעצוע ולשחק בו בשלב מאוחר יותר . אחרי שהורכב הצעצוע , הודיע המבוגר לילד שהוא ( המבוגר ) חייב לצאת מהחדר לכמה דקות . לפני שיצא , הוא הורה לילד פעם נוספת לא להביט בצעצוע בזמן היעדרו . אם הילד לא הציץ בצעצוע , חזר המבוגר לחדר לאחר חמש דקות . אם הפנה הילד את מבטו לכיוון הצעצוע , הוא חזר מיד אחר כך . כאשר שב האיש , הוא בחן את הילד במבטו במשך חמש עד עשר שניות ושאל : "האם הצצת " ? תגובתו המילולית והלא מילולית ( מבע פניו ותנועות גופו ) של הילד צולמו בווידאו . נמצא , כי 90 % מהילדים בני השלוש הפרו את האיסור והציצו בצעצוע כשהושארו לבדם . מ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן