האם גם בעלי חיים משקרים?

אץ בעולם אלא בר"ד ! שקרנית אחת ואץ ז 1 אלא האדם ארתור שופנהאור דוקינס ( 1989 ) סבור , שהגורם המפעיל את האורגניזם הוא הישרדות הגן ושכפולו . כל התנהגות שתורמת לתכלית זו היא התנהגות יעילה , וכל התנהגות שאינה תורמת לכך — צפויה להיכחד . לכן בעלי חיים טורחים לדאוג למזון , לשמור על עצמם , להימנע ממחלות ומתאונות , למצוא בן זוג מתאים ולהזדווג עמו , ולהעניק לצאצאיהם את הגנים שלהם . כדי לעמוד בכל אלה צריך האורגניזם להתחבר עם דומים לו , ולשם כך עליו לתקשר . כל תקשורת בין בעלי חיים כרוכה במידה של ניגוד אינטרסים , וקיימת סכנה שמישהו ינצל אותה למטרות אנוכיות . במצב כזה הוא יתרום לאי יציבות שתוארה בפרק . 2 אולם האם התנהגות אנוכית של בעל חיים המוליך שולל בעל חיים אחר היא שקר ? שופנהאור טען שהשקר הוא , בהגדרה , אנושי . לכן , בניסיון להציג שקרים לא אנושיים יש משום סתירה פנימית . אולם ההגדרה המינימלית של מיטשל , ( Mitchell , 1986 ) שלפיה שקר הוא התנהגות של אורגניזם המוסר מסר לא נכון לאורגניזם אחר המאמין שהמסר נכון ומתנהג בהתאם , מתאימה להרבה פעילויות לא אנושיות .  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן