הגדרה של שקר

מכל האמור עד כאן נוכל לגבש לעצמנו הגדרה מוסכמת של שקר : שקר הוא התנהגות המכוונת לטעת באדם אחר אמונה או הבנה , שהשקרן יודע שאיננה נכונה , ללא הודעה מוקדמת ובלי שהתבקש לעשות זאת על ידי מקבל המסר . הגדרת השקר כהתנהגות גורסת ששקר איננו חייב להיות מילולי . כל התנהגות , מילולית או לא מילולית , העומדת בדרישות ההגדרה , תיחשב לשקר . נוסף על כך , השימוש במונח התנהגות אינו מגביל אותנו למעשה או לפעולה . השקר איננו רק מסירה של מידע , אלא גם מניעת מידע או בקרת מידע . על פי הגדרה זו לשקר יש מרכיב של כוונה — השקרן נוטע במתכוון הבנה שגויה . הגדרה זו מוציאה מכלל השקר שקרים שקופים , שקרים מוסכמים וכן דיבור סרקסטי ולשון סגי נהור . יש בהגדרה גם אדם אחר שאליו השקר מכוון , ומרכיב זה מוציא מההגדרה את ההונאה העצמית . ההגדרה מציעה עוד , שהשקרן יודע כי ההבנה שנטע באחר איננה נכונה . לכן , בכל מקרה שבו מוסר המסר משוכנע בכנותו של המסר , אין מדובר בשקר . מרכיב זה מוציא מההגדרה טעויות ואי הבנות למיניהן . אי מתן הודעה מוקדמת מנקה מההגדרה את המתיחות למיניהן , את ההצגות , הסרטים , המופעים , הצ'יזבטים וסיפורי האגדות . לב...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן