המודל המודרג

קולמן וקיי ( Coleman & Kay , 1981 ) ניתחו את המילה האנגלית lie ( שקר , ( והגיעו למסקנה שהשקר הוא מושג כללי שניתן לפרק אותו למרכיבים או לתכונות . הם הציעו מודל מודרג , שלפיו נוכחותו של כל מרכיב במסר מגבירה את התחושה שמדובר בשקר , והיעדרו של המרכיב תורם להיעדר הסכמה שיש כאן שקר . נבדקו שלושה מרכיבים המופיעים בשקרים : ( א ) העובדות המוצגות אינן נכונות ; ( ב ) השקרן מאמין שהדברים שהוא אומר אינם נכתים ו ; ( ג ) על ידי מסירת הדברים השקרן מתכוון להטעות את קורבנו . קולמן וקיי שיערו שכל אמירה שמצויים בה כל שלושת המרכיבים תתקבל כשקר במידה רבה של ביטחון . אמירה החסרה אחד או יותר מהמרכיבים ייתכן שתתקבל כשקר , אך במידת ביטחון פחותה . אמירה שכל שלושת המרכיבים נעדרים ממנה תיחשב כאמת . קולמן וקיי הציגו לשישים ושבעה שופטים שמונה סיפורים שנוצרו מצירופי שלושת המרכיבים . כל שלושת מרכיבי השקר הופיעו בסיפור הזה : עידו אכל את העוגה ששולה תכננה להגיש לחבריה . שולה שאלה את עידו "האם אכלת את העוגה " ? עידו השיב . "לא" האם עידו שיקר ? בסיפור זה תשובתו של עידו "לא" איננה נכונה . עידו יודע שהדברים שאמר אינם נכונים...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן