מהו שקר?

יש אמת בשקר ושקר באמת רוברט בראונינג בפרק הקודם עסקנו במיונם וסיווגם של שקרים . המיון נותן לנו מושג לגבי מגוון השקרים הקיימים , אך משאיר אותנו תוהים : האם כל ההתנהגויות שסיווגנו כשקרים ראויות להיקרא שקר ? אנחנו נדרשים אפוא להגדרה של שקר , הגדרה שתספק מכנה משותף כלשהו לגבי ההתנהגויות שיש לכלול במסגרת המושג . כפי שנראה , חוקרים נוטים להגדיר שקרים על פי העדפותיהם האישיות , תוך כדי מתן לגיטימציה להכללת תחום המחקר שלהם בתוך הגדרת השקר .  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן