מיון שקרים על פי תחכומם

ליקם ( Leekam , 1992 ) מציעה למיין שקרים על פי מודל של שקר מודרג . ליקם טענה ששקרים נבדלים במורכבות ובתחכום שלהם , והגדירה שלוש רמות של מורכבות . ברמה הראשונה יש ניסיון לשנות התנהגות של אדם אחר בלי כוונה להשפיע על מערך האמונות שלו . שקרים כאלה אומרים בדרך כלל ילדים קטנים , שמכחישים מעשה לא רצוי כדי שהמבוגר לא יעניש אותם , או זוקפים לעצמם אשראי על מעשה חיובי כדי שהמבוגר יתגמל אותם . אלה התנהגויות נלמדות , הקושרות תגובה של השקרן עם ההתנהגות של מקבל המסר , בלי שתהיה לשקרן הבנה לגבי האופן שבו השקר משפיע על אמונותיו של המקבל . שקרים אלה נכשלים פעמים רבות , משום שהשקר נעשה בזמן הלא נכון או משום שהשקרן לא טורח למנוע ממידע הסותר את השקר להופיע ולקלקל את השורה ( למשל ילד שמכחיש שאכל שוקולד כשכל פרצופו מרוח בממרח . ( רמה מתקדמת יותר של שקר מביאה בחשבון את המודעות ואת ההבנה של השקרן לגבי השפעת תוצאות המעשה שלו על מערכת האמונות של הצד המקבל . השקרן צריך להביא בחשבון שההצהרה השקרית תגרום לאיש שיחו לנסות להעריך אם הנאמר הוא נכון או בלתי נכון . אם יחליט שהדברים הם אמת , הוא ישנה את מערך האמונות שלו ב...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן