אופני התמודדות עם שקרים

כאמור , השקר נפוץ מאוד , וההתמודדות עמו באמצעות חינוך השולל את השקר אין די בה . דרך אחרת היא לחפש מידע ולהצליב מידע . הדרך הטבעית לרכוש מידע היא להתבונן , להאזין ולחוש . אולם האם הדברים שאנו תופסים בחושינו משקפים את האמת ? מבטאים את המציאות ? אנחנו רואים את השמש זורחת במזרח ושוקעת במערב , אולם הידע שלנו סותר את מראה העיניים . אנחנו יודעים שלא השמש נעה סביב כדור הארץ , אלא כדור הארץ הוא שסובב סביב השמש , אולם אנחנו ממשיכים לחוש כאילו אנחנו עומדים והשמש היא זו הנמצאת בתנועה . השמש השוקעת נראית לנו גדולה יותר מהשמש המצויה ברום השמים משום שלמדנו לפצות על המרחק בהגדלת הגוף הנראה , והשמש השוקעת נראית לנו רחוקה יותר בגלל תבניות השטח החוצצות בינינו ובין השמש בזמן השקיעה . למרות הידיעה שבשני המצבים מדובר באותה שמש עצמה , אנחנו מאפשרים לחושינו להמשיך ולתעתע בנו . דוגמאות אלה ממחישות כי בהתמודדות עם האי ודאות ועם השקרים התורמים לאי ודאות לא תצמח לנו ישועה מחושינו . אנחנו זקוקים למידע ממקורות נוספים . אנחנו נמצאים אפוא בחיפוש מתמיד אחרי מקורות מידע אמינים , שיסייעו לנו להתמודד טוב יותר עם האי ודאו...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן