שלילת השקר

שלילת השקר היא נורמה חברתית המטילה פגם בהעברת מסרים שקריים . "אסור , "לשקר " אתה חייב לספר את , "האמת אמירות כאלה ודומות שאנחנו שומעים תכופות בונות את מערכת הערכים והנורמות שלנו . אלא שהנורמות אינן חד משמעיות . הקבוצה החברתית תעניש את מי שיפר נורמה של אמירת שקר שמתלווה אליה נזק חברתי או כלכלי ותגן על אמירת שקר שבאה לחזק קשרים חברתיים , כגון שקר לבן . ברמת הלאום או המדינה אין קשר בין הפרטים ונוצר צורך למסד את הנורמות בחוקים , ולכן אמירת שקר נהפכת בתנאים מסוימים לעברה פלילית הנושאת עונש על פי חוק . כך , למשל , דיווח שקרי לשלטונות המס , המעניק יתרונות כלכליים לממלא הדוח אם יצליח לשכנע באמיתות ההצהרה , היא פגיעה כלכלית בחברה הרחבה ומבצעה ייענש אם יתגלה . עדות שקר בבית המשפט יכולה למנוע חיוב בדין ואת העונש הנלווה אליה . אולם היא מעוותת סדרים חברתיים מקובלים , כגון הצורך בשמירה על החוק , ולכן תוביל לעונש אם השקר יתגלה . ניסיון אחר לחנך שהשקר הוא דבר רע נעזר באמרות ובפתגמים המשקפים חוכמת ? חיים . כך , למשל "אותיות של אמת בשתי רגליים ושל שקר ברגל אחת" ( ילקוט שמעוני , בראשית ג ) היא אמרה בעלת ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן